Author: theadmin

Finanțarea învățării pe tot parcursul vieții (inclusiv educația adulților) se realizează prin fonduri publice și private, bazate pe parteneriatul public-privat, prin finanțare și cofinanțare din partea angajatorilor, a organizațiilor non-guvernamentale, prin granturi pentru programele europene, prin conturi de învățare pe tot parcursul vieții și prin contribuția beneficiarilor.Programele subvenționate...

Statul ofera sprijin: persoanelor cu un nivel redus de calificare şomerilor tinerilor NEET. Măsurile specifice de sprijin sunt oferite de: Agenţiile de ocupare a forţei de muncă oferă informaţii şi consiliere referitoare atât la oportunităţile de formare profesională, cât şi la cele de locuri de muncă,...

Organisme responsabile În conformitate cu proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de implementare a principiilor pentru asigurarea calității în domeniul formării profesionale a adulților (aflat în dezbatere publică), sistemul instituțional cu responsabilități în domeniul asigurării calității este format din:Ministerul Muncii și Justiției Sociale;Ministerul Educaţiei Naţionale;Autoritatea Națională pentru Calificări;Centrul Național...

Studiu al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)Pentru a analiza modul în care măsurile de promovare a egalității de gen pot contribui la creșterea economică în UE, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) a studiat...

Analiza realizata in noiembrie 2021 de Ștefan Guga, Alexandra Sindreștean (Syndex) Din continut: În România, inegalitatea de venit în rândul populației generale este a doua cea mai mare din UE, după Bulgaria. În același timp, decalajul de remunerare între femei și bărbați este printre cele mai mici,...

Distribuția responsabilităților Responsabilitățile în domeniul învățării pe tot parcursul vieții revin statului român, prin intermediul urmatoarelor institutii: Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice Parlamentul României Guvernul României Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice Ministerul Culturii și Patrimoniului Național Ministerului Sănătății Ministerul Afacerilor Interne. Legea 167/2013...

Instrumente de lucru și proceduri pentru implementarea Planu de acțiune privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în cadrul entităților publice sau private GHID METODOLOGIC PENTRU STANDARDIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNE PRIVIND EGALITATEA DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI...