FPC-O

Finanțarea învățării pe tot parcursul vieții (inclusiv educația adulților) se realizează prin fonduri publice și private, bazate pe parteneriatul public-privat, prin finanțare și cofinanțare din partea angajatorilor, a organizațiilor non-guvernamentale, prin granturi pentru programele europene, prin conturi de învățare pe tot parcursul vieții și prin contribuția beneficiarilor.Programele subvenționate...

Statul ofera sprijin: persoanelor cu un nivel redus de calificare şomerilor tinerilor NEET. Măsurile specifice de sprijin sunt oferite de: Agenţiile de ocupare a forţei de muncă oferă informaţii şi consiliere referitoare atât la oportunităţile de formare profesională, cât şi la cele de locuri de muncă,...