Masuri de sprijin pentru cursanti in educatia adultilor

Masuri de sprijin pentru cursanti in educatia adultilor

Statul ofera sprijin:

  • persoanelor cu un nivel redus de calificare
  • şomerilor 
  • tinerilor NEET.

 

Măsurile specifice de sprijin sunt oferite de:

  • Agenţiile de ocupare a forţei de muncă oferă informaţii şi consiliere referitoare atât la oportunităţile de formare profesională, cât şi la cele de locuri de muncă, asigurând astfel coerenţa necesară între oferta de formare şi cererea de forţă de muncă.
  • Programul Operaţional Capitalul Uman 2014 – 2020 finanţează măsuri integrate pentru tinerii NEET şomeri (palierele formare şi ocupare).

 

Orientarea pentru carieră

Agenţiile de ocupare a forţei de muncă oferă informaţii şi consiliere referitoare atât la oportunităţile de formare profesională, cât şi la cele de locuri de muncă, asigurând astfel coerenţa necesară între oferta de formare şi cererea de forţă de muncă. Ele sunt responsabile cu acordarea acestor servicii în special grupurilor țintă dezavantajate (în principal persoane cu calificări de nivel inferior și șomeri). 

Informarea si consilierea profesionalã constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cãutarea unui loc de munca, care au ca scop:

  • furnizarea de informaţii privind piaţa muncii si evoluţia ocupatiilor;
  • profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil;
  •  dezvoltarea abilitatii si încrederii in sine a persoanelor in cãutarea unui loc de munca, in vederea luãrii de cãtre acestea a deciziei privind propria cariera;
  •  instruirea in metode si tehnici de cãutare a unui loc de munca.
  • îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socio- profesională la noul loc de muncă. 

 

Consiliere şi orientare din perspectiva învăţării de-a lungul vieţii

Informarea si consilierea profesionalã se realizeazã de centre specializate, organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea forţei de munca, precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, care încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de munca contracte, in condiţiile legii.

Informarea privind piaţa muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeazã prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individualã sau de grup oferite, la cerere, persoanelor in cãutarea unui loc de munca sau in cadrul job-cluburilor organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca.

Consilierea profesionalã si instruirea in metode si tehnici de cãutare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocupãrii se realizeazã de cãtre consilieri de orientare a carierei, in cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altor forme organizate de instruire.