Asigurarea calitatii in educatia adultilor

Asigurarea calitatii in educatia adultilor

Organisme responsabile

 În conformitate cu proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de implementare a principiilor pentru asigurarea calității în domeniul formării profesionale a adulților (aflat în dezbatere publică), sistemul instituțional cu responsabilități în domeniul asigurării calității este format din:

 1. Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
 2. Ministerul Educaţiei Naţionale;
 3. Autoritatea Națională pentru Calificări;
 4. Centrul Național de Acreditare;
 5. Comisia Națională pentru Asigurarea Calității și Control;
 6. comitete sectoriale;
 7. comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților județene sau a municipiului București;
 8. furnizori de formare profesională autorizați;
 9. centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, autorizate.

Abordări şi metode de asigurare a calităţii

 În conformitate cu proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de implementare a principiilor pentru asigurarea calității în domeniul formării profesionale a adulților (aflat în dezbatere publică), Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale asigură cadrul de reglementare privind asigurarea calității.

Activitatea se realizează prin:

 1. elaborarea şi publicarea procedurilor utilizate în cadrul procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, în cadrul procesului de autorizare a centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, a instrucţiunilor şi ghidurilor metodologice, a materialelor informative;
 2. elaborarea și revizuirea criteriilor, indicatorilor şi standardelor minime care stau la baza autorizării furnizorilor şi a centrelor;
 3. relaţionarea şi colaborarea permanentă cu furnizorii și centrele, publici şi privaţi, în scopul elaborării şi revizuirii criteriilor, standardelor minime şi indicatorilor, precum şi pentrufacilitarea comunicării şi asigurarea transparenţei în domeniu.

Textul integral al proiectului de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de implementare a principiilor pentru asigurarea calității în domeniul formării profesionale a adulților (aflat în dezbatere publică),  poate fi consultat pe web-site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

Grupul Naţional pentru Asigurarea Calităţii este o structură informală, care funcţionează ca punct naţional de referinţă al Reţelei Europene pentru Asigurarea calităţii în Educaţie şi Formarea Profesională (EQAVET), având ca principală funcţie coordonarea şi armonizarea sistemelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formarea profesională.​

Mobilitate şi internaţionalizare

România participă la diverse programe de cooperare şi iniţiative bilaterale şi multilaterale în domeniul educaţiei şi formării profesionale – organizate pe baza convenţiilor internaţionale în domeniu şi legislaţiei din România.

Aceste programe şi iniţiative promovează schimbul de bune practici, armonizarea legislaţiei, coordonarea comună a politicilor şi strategiilor în educaţie, curriculum, evaluare şi dezvoltare instituţională, formarea cadrelor didactice etc. Schimbul direct de cadre didactice, cercetători, studenţi şi elevi este considerat ca un element cheie în dezvoltarea conştiinţei multiculturale şi a dialogului cultural.

Concentrându-se asupra dezvoltării calităţii educaţiei și a dimensiunii internaționale a învățântului preuniversitar și a celui superior, România participă la programele Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Principalul scop este dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei, încurajarea mobilităţii şi facilitarea cooperării directe între instituţiile de învăţământ.

Ministerul Educaţiei Naționale a încheiat o serie de acorduri internaţionale de cooperare cu diverse state prin care se promovează schimburile de bune practici, armonizarea cadrelor legislative, coordonarea politicilor şi a strategiilor educaţionale, în domeniul elaborării curriculumului, al dezvoltării instituţionale, al evaluării, al formării cadrelor didactice. Schimburile directe de cadre didactice, specialişti, cercetători, studenți şi elevi sunt elemente de bază ale dezvoltării multiculturalităţii şi dialogului cultural.

Programele de cooperare şi iniţiativele internaţionale în domeniul educaţiei şi formării profesionale sunt coordonate la nivel naţional de Ministerul Educaţiei Naționale prin structuri specializate şi agenţii naţionale:

Programele de acţiune ale Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale sunt coordonate la nivel local de inspectoratele şcolare şi de instituţiile de învăţământ superior.

Internaționalizarea învățământului este un proces cu două componente principale conexe: “internaționalizarea acasă” și “internaționalizarea în străinătate”.

Internaționalizarea acasă sau la domiciliu constă în strategii și abordări pentru a dezvolta aptitudini interculturale și înțelegeri a contextului global, iar internaționalizarea în străinătate sau peste hotare se referă, în principal, la mobilitatea transfrontalieră a studenților, a cadrelor didactice, cercetătorilor și a proiectelor inițiate de instituții din diferite țări.

Instituțiile de învățământ superior sunt încurajate să dezvolte opțiuni suplimentare de mobilitate, cum ar fi mobilitatea virtuală sau să permită studenților imobili să aibă o experiență internațională la domiciliu.

O altă manifestare practică a conceptului de internaționalizarea acasă este prezența unor experți străini pentru activități de evaluare în instituțiile de învățământ superior și în diferite organisme, consilii și comitete pentru activitățile de evaluare este o oportunitate pentru instituțiile de învățământ superior de a împărtăși experiență și plus valoare.

Sursa: eacea.ec.europa.eu