FPC-L

Organisme responsabile În conformitate cu proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de implementare a principiilor pentru asigurarea calității în domeniul formării profesionale a adulților (aflat în dezbatere publică), sistemul instituțional cu responsabilități în domeniul asigurării calității este format din:Ministerul Muncii și Justiției Sociale;Ministerul Educaţiei Naţionale;Autoritatea Națională pentru Calificări;Centrul Național...

Distribuția responsabilităților Responsabilitățile în domeniul învățării pe tot parcursul vieții revin statului român, prin intermediul urmatoarelor institutii: Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice Parlamentul României Guvernul României Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice Ministerul Culturii și Patrimoniului Național Ministerului Sănătății Ministerul Afacerilor Interne. Legea 167/2013...