Uncategorized

Instrumente de lucru și proceduri pentru implementarea Planu de acțiune privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în cadrul entităților publice sau private GHID METODOLOGIC PENTRU STANDARDIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNE PRIVIND EGALITATEA DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI...